Saksøker Facebook for 10 milliarder

35 H Utsatt for ID tyveri