Vi kan bistå med rådgivning og rettslige løsninger i alle spørsmål som måtte oppstå på familierettens område. Vi har hatt en serie med slike saker for domstolene, hva enten det dreier seg om tvist om testamente, arv, skilsmisse - klikk her, skifte, barnefordeling, omsorgsovertagelse eller samværsspørsmål.

Arvesak ankes til lagmannsretten
Barnepsykolog vippet ut
Far får samvær – renvasket fra incestmistanker
Fylkesnemnd nekter omsorgsovertagelse av baby
Erstatningssak - incest

• Arverett. Testamente
Tingrett sier nei til omsorgsovertagelse av barn
Arverett. Testamente 2
Arverett. Testamente 3
Barnefordeling. Samværssak
Familierett. Arvesak
Familierett. Omsorgsovertagelse
Barnefordeling Ytre Follo    
Familierett. Foreldreansvar. Samvær

Familierett. Foreldreansvar. Samvær 2

Familierett. Samværssak

Familierett. Foreldreansvar

• Injuriesak - familiesak

Skiftesak. Sameie

Skiftetvist