Dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat

35 H Utsatt for ID tyveri