Forretningsjuss
Text Size

Vi kan bistå deg med det meste. Og det er bare å ta kontakt, så vil vi uforbindtlig kunne gi en førstehånds orientering. ”Alminnelig praksis” dekker i realiteten de aller fleste problemstillinger.

Dersom en konflikt havner i en domstol, må dommeren kunne alt. Vår oppfatning er at advokaten må innrette seg etter dette. Ja, advokaten bør kunne mer enn dommeren når saken kommer for retten – både om faktum og den aktuelle jus. Avgjørende blir også å presentere saken på riktig vis. Her vil det være viktig med lang prosedyre-erfaring. Prosedyre er en av våre spesialiteter.

Vi vil kunne hjelpe deg med å fremsette erstatningskrav, og går ikke av veien for å saksøke andre advokater eller stat eller kommune om nødvendig. Vi har hatt en rekke saker både for og mot andre advokater og advokatfirmaer. Vi har også hatt oppdrag for dommere, og legger vekt på å være fullstendig uavhengig både i forhold til andre advokater og advokatforeningen.

Har du problemer med konkursrettslige problemstillinger, personskade eller tilknyttede skatte- og avgiftsrettslige problemer, vil vi kunne hjelpe deg med alt dette og mer til.

Hos oss ligger alt det vi her har skrevet om, innenfor det vi vil kalle ”alminnelig praksis”. Forretningsjuss er også en samlebetegnelse på alt som måtte dukke opp i næringslivet, eksempelvis med kontraktsrett, selskapsrett eller arbeidsrett. Vi bistår og har bistått en rekke mindre og mellomstore virksomheter, firmaer og bedrifter. Vi bistår også foreninger og organisasjoner.

Her kan du lese om noen saker vi har hatt og omtale vi har fått:
Ny sjanse for dømt mann
Alarmklokkene burde ringt
Uaktsom politiker
Konkurrent stanset
Advokat felt
Rikingen-ranere dømt
Fusk i retten
Staten saksøkt
Drapssak
Gjensidige dømt – under Personskade
Berettiget nødverge – under Prosedyre
Hussak mot konkursbo
Forsvarerkritikk
Uforsvarlig for arbeidstagere
Advokater saksøkt
Advokat siktet
Høyt krav mot advokat
Danielsen mye brukt i Høyesterett
Full frifinnelse i stor økokrimsak
Gigantsøksmål mot Forsvarsdepartementet
Øyelegefirma dømt til å betale
Politiet dømt for ulovligheter
Advokat får ikke bevilling
Bokhandleren i Kabul får visum
Danielsen vant så det sang
Skattesak - forskjellsbehandling
Sak mot kommune
Sak mot kommune
Mobbesak
Injuriesak - incestrykter i familie
Erstatningssak - 60 millioner
Erstatningssak mot Dyrehelsetilsynet
Erstatningssak mot Dyrehelsetilsynet
Advokat dømt for injurier
Erstatningssak for advokat
Injuriesak mot advokat
Erstatningssak mot advokat
Politimester tapte mot femåring
Metanol-ofre krever erstatning
Politimesteren dømt
Erstatningssak mot staten
Erstatningssak mot politimesteren
Erstatningssak mot advokat
Erstatningssak mot Borregaard - personskade
Femåring mot Gjengedal
Fireåring vant mot NRK
Erstatningssak mot staten
Personskade - erstatningssak
Erstatningssak etter kosmetisk operasjon
Erstatningssak etter Partnair-ulykken
• Erstatningssak mot Oslo Politidistrikt
Erstatningssak mot staten
Erstatningssak. Forvaltningsrett
Fast eiendom. Offentlig reguleringsplan
Fast eiendom. Skjønnssak
Festerett. Båtrett
Forretningsjuss. Avtale. Kausjon
Voldgiftssak mellom advokater
Inhabilitet 1
Inhabilitet 2
Inhabilitet 3
Inhabilitet 4
Inhabilitet 5
Konkurssak. Gjeldssak
Advokat dømt for injurier
Advokat dømt
Advokatsak
Angrep mot voldgiftsdom
Arrestsak. Avtalerett
Avtalerett. Sak mot bank
Boligkjøp - prisavslag
Eksempel på voldgiftsdom
Erstatning fra staten
Erstatningsak mot staten
Erstatningssak - mènestatning
Erstatningssak - pyramidesak
Erstatningssak - pyramidesak 2
Erstatningssak mot Adv. fa. Thommesen
Erstatningssak mot Adv. fa. Wikoborg, Rein
Forretningsjuss. Avtaletolking. Kontrakt
Forretningsjuss
Forsikringsrett
Hundehold
Husleierett. Forretningsjuss
Husleierett
Injuriesak - inhabilitet
Injuriesak mot advokat
Kjøpsrett. Avtalerett
Konkurs. Konkursåpning
Konkurssak. Karantene
Konkurssak. Karantene 2
Nabotvist
Personskade. Kosmetisk inngrep
Politiet dømt
Voldgiftsak mellom advokater
Erstatningssak mot advokat
Erstatningssak mot advokat 2
Erstatningssak mot advokat 3
Erstatningssak mot advokat 4
Erstatningssak mot advokat 5

Colors