Økonomisk kriminalitet
Text Size

Vi har spesialkompetanse på såkalte ”Økokrim-saker”. Dettes skyldes særlig at vi har tilegnet oss kompetanse fra sivilrettens område, som gjerne er det viktigste i slike straffesaker.

Advokater som påstår de kan strafferett, er det nok av. Men saker med såkalt ”økonomisk kriminalitet” krever spesialkunnskap om regnskap, revisjon, skatt, avgift, selskapsrett og tilstøtende problemstillinger. Da hjelper det ikke å ha erfaring med voldssak eller narkosak.

Særlig etter at Økokrim ble etablert, er kravene til aktivt forsvar i slike straffesaker blitt strengere. Og det skulle bare mangle. Skal forsvaret bli effektivt, må Økokrim møtes med den nødvendige kompetanse.

Vi har hatt mange såkalte Økokrim-saker for domstolene, og har oppnådd flere frifinnelser der våre klienter også er blitt tilkjent erstatning. Vi har blant annet hatt Norges lengste Økokrim-sak. Den endte med tilkjennelse av erstatning til vår klient i Høyesterett. Vi har også hatt en av Norges aller største saker, som varte 58 dager i lagmannsretten, etter at det var avholdt bevisopptak over store deler av verden.

Spesielt godt kjent er kanskje at vi har fått til frifinnelse fordi vi i første sak i Norge fikk gjennomslag for at ileggelse av tilleggsskatt, er å regne som straff, slik at vår klient ikke kunne dobbeltstraffes. Han ble derfor frifunnet og fikk erstatning i Høyesterett.

Nyeste:
Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta
• Frifinnelse i helerisak
Utsatt for ID tyveri
Frikjent for banksvindel
Kjempet mot bank i åtte år
Lavere straff for utro banksjef
• Skuespiller krevde 21 millioner i erstatning
Frifunnet for å svindle egne barn
• Frifunnet for bedrageri

Her kan du lese om noen av sakene vi har hatt og noe av den omtale vi har sett:
Svindlet egne barn
Banksjef i heisen
Nettsvindlet «kjæreste»
Sak mot banksjef
Ny sjanse for dømt mann
Kritikk av politiet
Danielsen engasjert i Økokrim-sak
Utro mot eget firma
Advokat siktet
Full frifinnelse i stor økokrimsak
Krever 300 mill. etter frifinnelse i økokrimsak
Far og sønn fullt frifunnet i økekrimsak
Politiker frifunnet i økokrim-sak
Politiker tiltalt i økokrim-sak
Økokrim dømt til å betale erstatning i Høyesterett
Erstatningssak mot Økokrim
Økokrim dømt til å betale erstatning
Erstatningssak mot Økokrim
Advokat i økokrim-sak
Økokrim får kritikk
Økokrim-sak til Mennekserettighetsdomstolen
Økokrim: Røde Kors-saken
Økokrim motsetter seg advokatskifte
Finansmann i Økokrim-sak
Pyramidesak - "Plexplay"
Politiker frifunnet i økokrim-sak
Politikers endelig frifinnelse i lagmannsretten
Økokrimsak
Økokrim dobbelt straff
Økokrimsak
Erstatningssak mot Økokrim
Økokrimsak.- finansmann
Tidsskrift for strafferett nr. 4-2005

Vårt firma har som nevnt hatt til behandling Økokrims lengste sak. Den pågikk i tolv år - fra etterforskning ble innledet til vår klient fikk erstatning for uberettiget forfølgning i Høyesterett, der det ble konstatert menneskerettighetsbrudd. Saken er prinsipielt meget viktig fordi det her for første gang ble gitt gjennomslag for at tilleggsskatt er å regne for straff, slik at det ikke er mulig å ilegge både tilleggsskatt og straff. I første omgang var Høyesterett uenig i dette, da Gulating lagmannsrett ga synspunktet sin tilslutning, men etterhvert aksepterte også Høyesterett synspunktet. I dag er det nye menneskerettighetssynspunktet, inspirert av Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, ikke lenger omtvistet. Her følger rettsavgjørelser fra nevnte sakskompleks:
Økokrimsak 1
Økokrimsak 2
Økokrimsak 3
Økokrimsak 4
Økokrimsak 5
Økokrimsak 6
Økokrimsak 7
Økokrimsak 8
Økokrimsak 9
Økokrimsak 10

Colors