Arbeidsrett
Text Size

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstagere med arbeidsrettslige problemstillinger, både i det private næringsliv og i forhold til det offentlige, mot stat eller kommune.

Vi har lang erfaring med rådgivning, forhandlinger og søksmål, og har god og solid prosedyre-erfaring, dvs. erfaring med å opptre i alle retter over hele landet og i alle instanser, også Høyesterett.

Nyeste:
Bra forlik i arbeidsrettssak mot DnB
Erstatning etter avskjed
• Avskjed kjent ugyldig med erstatning
Seier mot Hålogaland Kraft
Krav på overtid
Arbeidsrettssak mot Oslo Universitetssykehus
• Ansatte får hjelp av Per Danielsen
Ansatte krever 1,5 millioner
Går til rettsak mot arbeidsgiver
Brødboksen kaster inn håndkleet
Mer problemer for Brødboksen
• Fire ansatte hyrer Danielsen mot sin arbeidsgiver

Her kan du lese mer om noen saker vi har hatt og om omtale:
Sex-trakasserte ansatt
Avskjed etter julebord
Forlik i arbeidsrettssak
Uforsvarlig for arbeidstagere
Kommune dømt i arbeidsrettssak
CV-juks i arbeidsrettssak
Helsesjef avskjediget
Zolog saksøker Miljøvernforbundet
Arbeidsrettssak mot kommune
Arbeidsrett mot Fylkeskommune
Høyskolelektor vant mot staten
Arbeidsrett. Avskjed. Illojalitet
Arbeidsrett. Avskjedssak
Arbeidsrett. Oppsigelsessak mot Fylkeskommune
Arbeidsrett
Arbeidsrett. Oppsigelsessak mot Haugesund kommune
Arbeidsrettssak. Oppsigelse
Avskjedssak. Erstatning
Midlertidig forføyning i arbeidsrettssak
Arbeidsrett. Oppsigelse. Avtalerett
Arbeidsrett. Oppsigelse. Erstatning
Arbeidsrett.Oppsigelse 1
Arbeidsrett.Oppsigelse 2
Arbeidsrett.Oppsigelse 3
Arbeidsrett.Oppsigelse 4

Colors