Frifinnelse i erstatningssak

35 H Utsatt for ID tyveri